Acht redenen waarom regionaliseren voor een gemeentelijk Ingenieursbureau zo lastig is!

donuts

De afgelopen jaren merk ik dat er binnen mijn organisatie wel een wens is om te regionaliseren maar dat het in de praktijk toch erg lastig valt te organiseren. Ik heb acht redenen gevonden waarom het zo stroef loopt.

reden 1: Donutvorming… Een grotere gemeente wordt vaak als een bedreiging gezien door de kleinere regionale gemeenten er om heen. Pak je het verkeerd aan dan kan er een gevoel overheersen dat ze het werk wel even komen overnemen. Voor kleinere gemeente is de stap makkelijker te nemen om contact op te nemen met een organisatie van ongeveer dezelfde omvang. Uiteindelijk staat de grotere gemeente min of meer alleen en hebben de omliggende gemeente zich verenigd.

reden 2: De “Allerskunner”. Kleinere gemeenten hebben vaak een “alleskunner” die alle ballen in de lucht kan houden. Dit moet je hem vooral niet afnemen! Het heeft hem jaren gekost om dit zo te organiseren. Het heeft ook een bepaalde kwaliteit omdat je op deze manier op een multidisciplinaire manier je werkzaamheden kunt uitvoeren.

reden 3: Samenwerking bestaat uit een aaneenschakeling van structurele incidenten. Alle activiteiten die in mijn gemeente in de regio hebben plaatsgevonden zijn ontstaan vanuit een spontane vraag. Ze ontstaan organisch uit een warme relatie. Je ziet een samenwerkingsinitiatief ontstaan omdat een bepaalde gemeente gewoonweg de mensen niet meer heeft door bijvoorbeeld de vergrijzing, extreme regievoering of behoefte aan kennis. In die zin zijn het dus incidenten en daar kun je geen beleid op maken. 

reden 4: Hoe ga je om met de tariefstelling? Het uurtarief van een gemeenteambtenaar bestaat uit een loonkosten component en een deel overhead. Verreken je onderling alleen op loonkosten dan maak je eigenlijk  ‘verlies’ op je eigen interne begroting. Neem je alle kosten mee bij de verrekening dan is de tariefstelling te hoog i.r.t. de markt. Je kunt dan beter iemand vanuit de markt inhuren maar dan mis juist weer het gemeentelijke perspectief.

reden 5: Help je ‘de buren’ dan ontstaat er een ‘gat’ in je eigen organisatie.  Feitelijk zit er in een gemeentelijke organisatie geen ‘overcapaciteit’, die is jaren gelden al weg bezuinigd. De pieken en dalen in het werkvolume worden nu opgevangen door ‘inhuur’. Je kunt het eigenlijk niet maken om eigen personeel uit te lenen om dan via de achterkant opnieuw in te huren… Het is echter wel nodig omdat je ook bij eigen mensen persoonlijke groei wil bereiken door nieuwe ervaringen op te doen.

reden 6: De wet Markt en Overheid. Je moet als overheid voorzichtig zijn bij het aannemen van werkzaamheden buiten je eigen werkveld. Doe je dat wel dan moet daar een samenwerkingsovereenkomst aan te grondslag liggen. Betrek de markt juist bij het inzetten van personeel bij buurgemeenten! Optie: Laat de markt de openvallende functie in je eigen organisatie invullen… Misschien moet je ook de discussie met de markt niet uitlokken door binnen een gemeentelijke organisatie de naam “Ingenieursbureau” te hanteren.

reden 7: Lokale politieke voetangels en klemmen. De macht van de lokale politiek in samenwerking met lokale aannemers moet niet worden onderschat! Voorkom dat je speelbal wordt van de lokale politiek. Zeker als een samenwerking succesvol gaat worden gaat het meer belangstelling krijgen. Binnen kleinere gemeenten lopen de politieke lijnen net even anders en heeft de politiek meer invloed op de dagelijkse werkzaamheden.

reden 8: Er is geen opdrachtgever! Wie geeft nu eigenlijk de opdracht om te regionaliseren? Je ziet dat die behoefte vaak ontstaat vanuit het personeel en niet wordt ingegeven vanuit het management. Er ontbreekt dan een duidelijke opdracht binnen welk kader een samenwerking plaats kan vinden.

Ik heb een vraag: Na het lezen van dit stuk heb je vast wel ideeën gekregen. Hoe zouden we samenwerkingen wel tot een succes kunnen maken? De reden waarom we moeten gaan samenwerken staat denk ik niet ter discussie. De overheid zal zich binnen de openbareruimte steeds meer met de hoofdlijnen bezig gaan houden en minder met de inhoud. Technische kennis blijft noodzakelijk omdat je anders niet kunt beoordelen of de doelen in het gestelde beleid gehaald worden.

3 Thoughts to “Acht redenen waarom regionaliseren voor een gemeentelijk Ingenieursbureau zo lastig is!”

  1. Henk Kwakkel

    He Paul, artikel met belangstelling gelezen. Gezien mijn achtergrond, kun je je voorstellen dat ik graag met je in discussie ga over reden 4. Als je een “goede” externe inhuurt, hoeft dat niet perse te betekenen dat je het gem. perspectief mist. In tegendeel, misschien krijg je er wel een bredere scope bij…. En v.w.b. de tariefstelling: dit zou er juist voor pleiten om wel een externe inhuren, omdat die op z’n minst niet duurder is dan een eigen kracht. Je triggert, maar dat was vast ok de bedoeling.

    1. Paul Alberts

      Henk, het hebben van een gemeentelijk perspectief is meestal een voordeel, en soms ook wel in te huren. Maar geen Gemeente is hetzelfde. Couleur Locale. Soms is het i.d.d. ook wel eens een voordeel:, iemand die dat niet heeft: handig om verkokering te doorbreken. Maar die heeft dan meestal wel beperkte houdbaarheid.

  2. Ik denk zeker dat je veel nieuwe kennis in huis haalt. Ik heb echter de ervaring dat mensen die je inhuurt het soms niet durven toe te geven dat ze bepaalde dingen niet weten (immers je had hen ingehuurd omdat ze ‘alles’ weten). Het gaat in dit geval vooral om interne procedures. Hoe je met ene opdrachtgever om moet gaan. ‘Weten’ dat een mondelinge toezegging, ook al is het een collega soms niet ‘herinnert’ wordt. Het is de mores van een organisatie. Die heb je pas na een tijdje in de gaten. Stug je werk doen als een ingehuurd professional is dan niet goed genoeg. Hiermee raak je dan niet de ‘ziel’ van de organisatie.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.