Regelmatig worden er naar aanleiding van lezingen en presentaties artikelen in de media geplaatst. Hieronder een selectie van de afgelopen periode.


 • Titel: ‘t is 5 voor 12, Sander Lubberhuizen over Circulaire economie
 • Uitgave: Vereniging Stadswerk
 • Datum: mei 2020
 • Bestand: Podcast

Sander Lubberhuizen beantwoordt vijf urgente vragen die niet op een antwoord kunnen wachten. Het thema is Circulaire economie. Wat is circulariteit? Wat kun je zelf doen om bij te dragen? Welke rol kunnen gemeenten spelen? Is aanbesteden op de laagste prijs nog een optie richting een circulaire economie? Wat is nodig om de Circulaire economie echt te versnellen? Je hoort de antwoorden op deze, en andere, vragen én praktijkvoorbeelden van hoe het kán in deze editie van de Stadswerk-podcast ”t is 5 voor 12′.


Opdrachtgevers zijn zoekende hoe ze opdrachten ‘anders’ in de markt moeten zetten om circulariteit de ruimte te kunnen geven. Zo kijkt iedereen naar elkaar en blijven stapjes te klein om de gewenste impact te kunnen maken. In dit artikel geef ik graag in vier stappen uitleg hoe je dat wel voor elkaar kunt krijgen.


 • Titel: De Praktijkdag Cobouw Circulair: ‘Begin en ga prutsen’
 • Uitgave: Cobouw
 • Datum: maart 2018
 • Bestand: Cobouw maart 2018

De dag begon met de architect Thomas Rau die de aardbol overtrekt en zijn circulaire verhaal vertelt. Na zijn inspirerende woorden gingen de bezoekers uiteen in verschillende sessies. Een daarvan kwam voor rekening van Sander Lubberhuizen die voor de provincie Overijssel adviseert over wat ze aan circulariteit kunnen winnen.

‘Maak iets waar je trots op bent. Selecteer op vakmanschap en visie’.


 • Titel: Circulair denken in Drenthe
 • Uitgave: website Bouwend Nederland
 • Datum: maart 2018
 • Bestand: Bouwend Nederland

Sander Lubberhuizen, werkzaam bij de gemeente Apeldoorn maar tijdelijk gedetacheerd bij de provincie Overijssel, kent zowel de sector als de overheid van binnenuit. “Gaat het om 114 definities van circulair? Of gaat het om het proces van preventie, hergebruik en recycling”, is de concrete vraag die hij voorlegt. Ook aan producenten die met gemak 130 verschillende asfaltmengsels leveren en de verantwoordelijkheid bij de afnemer neerleggen in plaats van zelf eigenaar van grondstoffen te blijven.


 • Titel: Klimaatadaptief Kopenhagen, focussen en stug door fietsen
 • Uitgave: Stadswerk magazine
 • Datum: september 2017
 • Bestand: SW08-2017 Kopenhagen

Half september bezocht een Stadswerkdelegatie Kopenhagen. Drie dagen lang werden klimaatadaptieve projecten bekeken en een living lab voor de Smart City bezocht. Daarnaast organiseerde de Nederlandse ambassadeur een ontvangst en een ontmoeting met Deense professionals. Sander Lubberhuizen en Maarten Loe en zochten, met hun medereizigers, naar het geheim achter de succesvolle Deense aanpak.


 • Titel: Apeldoorn trakteert: taart voor verliezers tender
 • Uitgave: Cobouw
 • Datum: 12 juni 2017
 • Bestand: cobouw juni 2017

Roelofs diende volgens de gemeente het beste plan in en kwam als winnaar uit de bus. De aannemer werd op de voet gevolgd door KWS, NTP, Dusseldorp en Reef. “Allemaal goede plannen. We hebben er in Nederland vijf nieuwe circulaire koplopers bij gekregen”, geeft projectleider Sander Lubberhuizen van Apeldoorn alle inschrijvers een compliment. “Aannemers die snappen wat er moet gebeuren om een circulaire infrastructuur te realiseren. Er is niemand die nog ervaring heeft op dit gebied dus het wordt pionieren, maar ook kennis delen en leren van fouten. We zijn zo tevreden over de kwaliteit van de plannen van alle vijf de aannemers dat iedereen taart verdient. Gewoon, om de mensen die eraan gewerkt hebben te bedanken voor hun inzet en creativiteit.”


 • Titel: Aanbesteden met het touwtje uit de brievenbus
 • Uitgave: Cobouw
 • Datum: maart 2017
 • Bestand: cobouw maart 2017

cobouw maart 2017

Projectleider Lubberhuizen voelt de druk aan alle kanten.

De inkoopafdeling werd zenuwachtig bij het idee en ook andere ambtenaren zitten niet te springen bij zoveel onzekere factoren.


 • Titel: Aannemer meenemen in duurzaamheidsdroom (interview)
 • Uitgave: SEB, Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf
 • Datum: december 2016
 • Bestand: seb-artikel

De opdrachtgever en opdrachtnemer dichter bij elkaar brengen om zo het beste uit elkaar te halen.

Dat is de droom van Sander Lubberhuizen van de gemeente Apeldoorn.”Ik weet dat het kan en wil het proberen”.


 • Titel: How smart is your part?
 • Uitgave: Circulaire Economie, gezamenlijke uitgave van NVRD en Stadswerk
 • Datum: augustus 2016
 • Bestand: CE Lubberhuizen[2]

how smart is your part?Column: Circulaire Economie is…op een andere manier kijken naar processen in de bedrijfsvoering.

We dienen ons bewust te zijn van onze rol als early adopter en launching customer. Hierbij is de grootste uitdaging om iets te doen aan de bestaande inkoopprocessen.

De traditionele inkoopprocessen zijn gebaseerd op het vermijden van onzekerheden, die automatisch gezien worden als risico’s. 


Interview: In Apeldoorn werken we al ruim tien jaar met past performance.

We zijn er mee begonnen, omdat aannemers het recht hebben om te weten wat hun kwaliteiten zijn. Gedurende de afgelopen jaren hebben we veel gegevens verzameld.

Daarna ontstaat dan de vraag wat je met die gegevens gaat doen.

Uiteindelijk zijn we in Apeldoorn met een gewogen loting gaan werken om aannemers te selecteren.


 • Titel: Voorselecteren met past performance (interview)
 • Uitgave: SEB, Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf
 • Datum: mei 2015
 • Bestand: Seb talk mei 2015

SEB voorbladSander Lubberhuizen opereert vanuit een soort huiskamer in het stadskantoor van Apeldoorn.

Tafeltje, bureau, boekenkast, een doorleefde vierzitbank en aan de muur een plot van 3m2 met daarop een planningsoverzicht van alle lopende projecten.

Met de nieuwe wet kan hij wel in stemmen, alleen was Apeldoorn al een stap verder:…”


Social-20Return-20Glossy(1)Een glossy magazine over social return, vol met informatie en inspirerende voorbeelden over werk in het beheer van de openbare ruimte.

De verenigingen NVRD en Stadswerk zijn kenners van dit domein en schetsen kansen om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen in reguliere banen.

De glossy bevat bijdragen van onder andere Rene Paas (Divosa) en Job Cohen (Cedris).

Kortom: samen aan de slag rondom de participatiewet die 1 januari jl. in werking is getreden.


duurzaamheid moet je durven

De overheid koopt steeds meer duurzaam in. Het Rijk doet dat al voor 100 procent van haar inkopen.

Gemeenten kopen nu nog voor 75 procent duurzaam in, in 2015 moet dat ook 100 procent zijn.

De duurzaamheidcriteria zijn zo ruim geformuleerd, dat inkopers en leveranciers daar al snel aan voldoen.

Maar wat kun je nu doen als je duurzaamheidambitie groter is? De gemeente Apeldoorn breidde de inkoopprocedure uit met criteria uit de CO2-prestatieladder.


Dit infoblad maakt u bewust van wat duurzaamheid inhoudt, hoe u hierop kan sturen en hoe u dit vast kan houden.

Belangrijk hierbij zijn de begrippenkaders Systems Engineering, het 3P-model (People Planet Profit) en C2C (Cradle to Cradle).

De focus ligt op de start van het specificatietraject, de plan- of conceptfase. In deze fase is de meeste winst te behalen.

Vervolgens worden vanuit een ‘brede’ (duurzaamheid) start keuzes gemaakt die de rest van het ontwerptraject sterk beïnvloeden.

Na de conceptfase worden stap voor stap, in een iteratief specificatieproces, verdere ontwerpkeuzes gemaakt.

Deze leiden uiteindelijk tot een definitieve specificatie. Tot slot moet het ontwerp worden getoetst aan de KES, de Klant Eisen Specificatie.


 • Titel: ‘Eisen duurzaam inkopen op sloffen te halen’
 • Uitgave: www.gemeente.nu/nico van wijk
 • Datum: maart 2011
 • Bestand: gemeente.nu

Voor 100 procent duurzaam inkopen? Geen uitdaging, volgens twee medewerkers van het ingenieursbureau in Apeldoorn.

De gemeente pioniert met de CO2-Prestatieladder.
“Nadat wij voor het eerst hoorden over de criteria voor duurzaam inkopen van Senter Novum bleek vrij snel dat we deze al grotendeels hadden verwerkt in ons proces”, aldus teamleider Sander Lubberhuizen. “Het bleek dus mee te vallen.

Eigenlijk is dit op je sloffen te halen.”


© Lbbrhzn